Sisältöön »
ISCC
ajankohtaista-ruokamuovikuva952455614.jpg
 

Ajankohtaista

 

04.10.2023

Wastewise ja SUMI Oy solmivat pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen

Sumi ja Wastewise Group aloittavat yhteistyön pakkausmuovien kemiallisessa kierrätyksessä. Kemiallisen kierrätyksen ansiosta muovipakkausten kierrätysaste paranee, koska prosessissa voidaan kierrättää mekaaniseen kierrätykseen soveltumattomia muovipakkauksia.

Suomalaisten muovipakkausten kemiallinen kierrätys alkaa ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa – kyseessä uraauurtava kotimainen ratkaisu

 

Sumi ja Wastewise Group aloittavat yhteistyön pakkausmuovien kemiallisessa kierrätyksessä. Kemiallisen kierrätyksen ansiosta muovipakkausten kierrätysaste paranee, koska prosessissa voidaan kierrättää mekaaniseen kierrätykseen soveltumattomia muovipakkauksia. 

 

Pakkaustuottajayhteisö Sumi Oy ja Wastewise Group Oy ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä, jossa lokakuun alusta alkaen Sumi toimittaa muovipakkausten lajittelusta syntyvää, mekaaniseen kierrätykseen soveltumatonta ylijäämää kierrätettäväksi Wastewisen Nokian pyrolyysilaitokselle. Prosessissa pakkausmuovit esikäsitellään ja nesteytetään. Lopputuloksena syntyy pyrolyysiöljyä, josta valmistetaan uusia muovintuotannon raaka-aineita. Prosessi edustaa innovatiivista kemiallista kierrätysratkaisua, joka soveltuu mekaaniseen kierrätykseen kelpaamattomille muovipakkauksille. 

 

”Yhteistyö tarkoittaa suomalaisten pakkausmuovien kemiallista kierrätystä ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa ja täysin kotimaisessa prosessissa”, sanoo Sumin toimitusjohtaja Mika Surakka. 

 

”Wastewisen ratkaisu soveltuu erityisen hyvin vaikeasti kierrätettävien muovien järkevään materiaalihyödyntämiseen. Meille tämä on iso ja merkittävä askel, joka myös luo Suomeen uutta työtä ja työpaikkoja.”

 

Wastewise on pitkäjänteisesti kehittänyt omaa pyrolyysiteknologiaansa ja uusilla innovaatioillaan parantanut prosessia soveltuvaksi pakkausmuovijätteen käsittelyyn. Yhtiön ulkopuolisella asiantuntijalla teettämän laskelman perusteella jokaista prosessiin menevää muovitonnia kohti syntyvä päästövähennys on noin 1,9 hillidioksidiekvivalenttitonnia. 

 

Wastewisen muovipyrolyysiprosessi on saanut kansainvälisen ISCC Plus -kestävyyssertifikaatin. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) -sertifikaatti mahdollistaa kemiallisesti kierrätettyjen raaka-aineosuuksien todentamisen läpi koko muovin tuotannon arvoketjun. 

 

Tiivistä yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi

 

Toimitussopimuksen lisäksi yritykset ovat sopineet myös laajemmasta yhteistyöstä, jolla kehitetään muovipakkausten kierrätystä Suomessa. Osana yhteistyötä Sumin Mika Surakka kutsuttiin Wastewise Groupin hallitukseen. 


 ”Surakka tuo hallitukseemme vahvaa muovinkierrätyksen osaamista ja käytännön kokemusta, joka hyödyttää liiketoimintamme arjen ja tulevaisuuden suunnittelua”, sanoo Wastewise Groupin hallituksen puheenjohtaja Kari Ruokonen.  

 

”Panostus omaan pyrolyysiteknologiaamme on ollut onnistunutta, ja nyt olemme tilanteessa, jossa pystymme toimimaan edelläkävijänä kemiallisen muovinkierrätyksen nopeassa kehityksessä”, sanoo Wastewisen toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi. ”Kemiallisesti kierrätetty muoviraaka-aine on ominaisuuksiltaan vertailukelpoista neitseellisen kanssa ja soveltuu sen vuoksi erinomaisesti myös vaativiin kohteisiin, kuten pakkaustuottajien uudelleenkäytettäväksi.” 

 

Wastewisen muita kumppaneita ovat muun muassa Neste, joka vastaa pyrolyysiöljyn jalostuksesta muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Neste on prosessoinut pyrolyysiöljyä jalostamollaan vuodesta 2020 ja teki hiljattain investointipäätöksen yksiköstä, joka mahdollistaa pyrolyysiöljyn prosessointikapasiteetin nostamisen 150 000 tonniin vuodessa. Investointi on osa PULSE-projektia, jolla Neste pyrkii mahdollistamaan mekaaniseen kierrätykseen kelpaamattoman muovin hyödyntämisen entistä laajemmin. 

 

Yhdessä Nesteen, Borealiksen ja Uponorin kanssa Wastewise on aikaisemmin onnistuneesti tuottanut korkealaatuista muoviputkea kemiallisesti kierrätetystä raaka-aineesta.

      

Kierrätysasteen kasvattaminen ja pakkausmateriaalien järkevä uusiokäyttö ovat tärkeitä yhteisiä tavoitteita, kun halutaan pienentää yhteiskunnan hiilijalanjälkeä ja säästää luonnonvaroja. 

 

”Sumi tukee vahvasti kotimaista keräys- ja kierrätysketjua”, Mika Surakka toteaa. ”Vastuullista toimintaa on ottaa huomioon koko kierrätysprosessin elinkaaren ympäristöjalanjälki.”

 

”Regulaatio kiristyy jatkuvasti hyvistä syistä. Suomessa pakkaustuottajan vastuu kattaa ensi vuoden alusta myös pienemmät, alle miljoonan liikevaihtoa tekevät yritykset. Meidän roolimme pakkaustuottajien keräys- ja kierrätysvastuuta koordinoivana yhteisönä on tehdä kiertotalouteen osallistumisesta helppoa ja kustannustehokasta.”

 

Lisätietoja:

Mika Surakka, toimitusjohtaja, Sumi Oy – hallituksen jäsen, Wastewise Group Oy
 mika.surakka@sumi.fi

Puh. +358 400 197 848

 

Kaisa Suvilampi, toimitusjohtaja, Wastewise Group Oy

kaisa.suvilampi@wastewise.fi 

Puh. +358 505254222

 

Sumi Oy

Sumi Oy on voittoa tavoittelematon, asiakkaidensa omistama pakkaustuottajayhteisö, joka hoitaa lain tarkoittamat tuottajavastuun vaatimukset tuottajiensa puolesta tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti. Sumi vastaa lasi-, metalli-, muovi-, paperi- ja kartonki- sekä puupakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa. Sumi edistää keräys- ja kierrätysasteen kasvua ja pakkausmateriaalien järkevää uusiokäyttöä – pienentäen yhteiskunnan hiilijalanjälkeä ja säästäen luonnonvaroja.
 www.sumi.fi 

 

Wastewise Group Oy on yksityisomisteinen kiertotalousyritys, pääomistajinaan Taaleri Kiertotalous Ky ja Taaleri Sijoitus Oy. Yhtiö tarjoaa uuden innovatiivisen kierrätysratkaisun muoviteollisuuden haasteellisille jätevirroille. Autamme siis muoviteollisuutta siirtymässä fossiilitaloudesta kiertotalouteen! Yhtiön toiminnan keskiössä on yrityksen kehittämää pyrolyysiteknologiaa edustava tuotantolaitos, jota täydentää tytäryhtiö Wastewise Oy:n mekaaninen esikäsittelylaitos. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Nokialla, Eco Industrial Parkissa (https://eco3fi/). www.wastewise.fi